Konferencja, jak w poprzednich latach, organizowana jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży i Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w terminie 4 i 5 kwietnia 2017 roku.

Celem konferencji jest ukazanie roli współpracy rodziców i nauczycieli w budowaniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Pierwszy dzień Konferencji - w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi - poświęcony będzie prezentacji zagadnień związanych z wyzwaniami jakie stoją przed rodziną i szkołą. Chcemy przyjrzeć się możliwościom ewentualnej współpracy, jej ograniczeniom oraz  warunkom skuteczności. Podczas drugiego dnia uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych na terenie obu poradni.

Do grona prelegentów zapraszamy wybitnych specjalistów w dziedzinie wychowania i ochrony zdrowia.

Konferencja objęta została już patronatem Prezydenta Miasta Łodzi oraz Pana Wojewody Łódzkiego.

 

Program III Wojewódzkiej Konferencji

  

Jak pomóc  młodym ludziom rozwinąć skrzydła

 RODZICE czy SZKOŁA

 

4 - 5 kwietnia 2017 rok

   4.04.2017r. (wtorek)

 

Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104

  

9.30 – 10.00

 

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30

Inauguracja Konferencji

Powitanie uczestników

Wystąpienia zaproszonych gości

10.30 - 11.00

Krzysztof Klajs

Rodzina nastolatka, szkoła nastolatka - wyzwania rozwojowe.

11.00 – 11.20

Zofia Minkiewicz

Z perspektywy gabinetu pedagoga i pokoju nauczycielskiego.

11. 20 - 11.40

dr Renata Jagodzińska

Jakość komunikacji w perspektywie potrzeb i powinności uczniów, rodziców i nauczycieli.

11.40 – 12.00

Rozstrzygnięcie konkursu filmowego

„Jak pomóc  młodym ludziom rozwinąć skrzydła

RODZICE czy SZKOŁA” oraz plastycznego „Moja rodzina- Moja szkoła- Moje skrzydła”.

12.00 – 12.30

 

Przerwa kawowa

12.30 – 13.00

prof. Marta Zahorska

Relacje między nauczycielami i rodzicami. Współpraca i konflikty.

13.00 – 13.20

Dorota Fornalska

Indywidualne nauczanie - współpraca idealna?

13.20 – 13.50

 sędzia Anna Maria Wesołowska

Nowe formy profilaktyki zintegrowanej (rodzice, szkoła, społeczność lokalna) w odpowiedzi na współczesne zagrożenia.

13.50

Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

 

5.04.2017r. (środa)

 

Poradnie Specjalistyczne al. Wyszyńskiego 86 II p.

 

 

 

Zajęcia warsztatowe dla rodziców, nauczycieli i pedagogów

 

Lp.

Godzina

Trenerzy

Tytuł

Sala

1

10.00 – 12.00

Hanna Arend

Katarzyna Szadkowska

Kiedy już nic nie działa - komunikacja coachingowa

sala 15

2

10.00 – 12.00

Iwona Lanycia

Magdalena Klimek vel Klimczak

Dialog z rodzicami – jak rozmawiać o trudnych sprawach

sala 13

3

10.00 – 12.00

Grażyna Kujawiak

„Co robić gdy uczeń nie radzi sobie z emocjami”

 

sala 101

4

12.15 – 14.15

Małgorzata Dębowska

Dorota Fornalska

„Jak sobie radzić z własnymi emocjami”

sala 15

5

12.15 – 14.15

Barbara Papierz

 

„Wywiadówka inaczej” – dobre praktyki

sala 13

6

12.15 – 14.15

Magdalena Drab

Zbigniew Kozański

 

„Jak rozwijać siły psychiczne”

 

sala 101

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

Wymagana jest jedynie rejestracja uczestników.

 

Zgłoszenia udziału w pierwszym dniu Konferencji oraz zapisy na warsztaty odbywają się poprzez stronę internetową:

 

http://konferencja-rolarodzica.jimdo.com/